4 Typ av temperament och hur de manifesteras hos män

Karaktären förändras, temperament – en individuell typ av nervsystem som är inneboende i oss från födseln – nej. Om hur fyra typer av temperament: Sanguine, Choleric, Melankolic and Phlegmatic – visas hos män, säger psykolog Alexander Shakhov. Temperament kan definieras som "psykos". Om kroppen är formen på kroppen som vi…